• n

  きってしゅうしゅう - [切手蒐集] - [THIẾT THỦ * TẬP]
  きってあつめ - [切手集め] - [THIẾT THỦ TẬP]
  きってをあつめる - [切手を集める]
  Sở thích của tôi là sưu tầm tem: 私の趣味は切手を集めることだ
  Sưu tầm tem đã qua sử dụng: 使用済みの切手を集める

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X