• Kỹ thuật

    スパン
    Explanation: 長さの単位。///掌を広げたときの親指の先から小指の先まで。

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X