• Kỹ thuật

    けいせいひん - [型製品]
    せいけいひん - [成形品]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X