• n

  きずもの - [疵物] - [TỲ VẬT]
  きずもの - [傷物] - [THƯƠNG VẬT]
  Bán hạ giá những sản phẩm lỗi: 傷物商品を一定の統一低価格で販売する

  Kỹ thuật

  ふりょうひん - [不良品]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X