• exp

  ふくさんぶつ - [副産物]
  Những sản phẩm phụ sinh ra nhờ điều tra ~: ~の探求によって生まれた副産物
  Sản phẩm phụ do nghiên cứu của ai đó.: (人)の研究の副産物

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X