• n, exp

  こうげい - [工芸]
  sản phẩm thủ công mỹ nghệ làm từ chất liệu gỗ: 木材工芸
  sản phẩm thủ công mỹ nghệ thời kỳ đầu: 初歩の美術工芸
  sản phẩm thủ công mỹ nghệ làm từ kim loại: 金属工芸
  Ở hội chợ, sản phẩm thủ công mỹ nghệ của công ty XX đã nhận giải A.: 市でXX会社の工芸はA 恩賞をもらった
  こうげいひん - [工芸品] - [CÔNG NGHỆ PHẨM]
  Bảo tàng mỹ thuật sản phẩm thủ công mỹ nghệ vô cùng đa dạng với độ tinh xảo tuyệt vời: 精巧さを極めた多様な工芸品のある美術館
  Anh có sưu tầm thứ gì không? Có, tôi sưu tầm rất nhiều loại sản phẩm thủ công mỹ nghệ: 「何か集めているものはある?」「うん、いろんな工芸品を集めているよ」
  Ban thẩm định sản phẩm thủ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X