• n, exp

  がいこくせい - [外国製] - [NGOẠI QUỐC CHẾ]
  nhập khẩu hàng hóa sản xuất ở nước ngoài: 外国製の部品を輸入する
  mở cửa thị trường hơn nữa để cho hàng hóa sản xuất ở nước ngoài có thể thâm nhập vào: 外国製品にもっと市場を開放する

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X