• n

  えいびん - [鋭敏]
  có giác quan sắc bén: 感覚が鋭敏である
  người có giác quan sắc bén nhất: 最も鋭敏な感覚を持っている人
  えいり - [鋭利]
  するどい - [鋭い]
  とがった - [尖った] - [TIÊM]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X