• n

  がんしょく - [顔色] - [NHAN SẮC]
  sắc diện (diện mạo) xanh xao: くすんだ顔色
  sắc diện thiếu máu: 血色の悪い顔色

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X