• n

  ちょくれい - [勅令] - [SẮC LỆNH]
  せいてい - [制定]
  こうじ - [公示] - [CÔNG THỊ]
  Ban hành sắc lệnh (chỉ dụ): 公示を出す
  Quyết định lịch trình của cuộc bầu cử tổng hạ nghị viện thông qua sắc lệnh vào ngày...tháng... và bầu cử vào ngày ...tháng...: 衆議院総選挙の日程を_月_日公示で_月_日投票と決定する
  Bước vào cuộc tranh giành bầu cử mà không cần đợi có chỉ dụ (sắc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X