• n

    ちょくめい - [勅命]
    theo mệnh lệnh của vua: 勅命を以て

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X