• exp

  きょうこな - [強固な]
  てっせき - [鉄石] - [THIẾT THẠCH]
  ý chí sắt đá/quyết tâm sắt đá/ lòng dạ sắt đá: 鉄石の心
  ひにんじょう - [非人情] - [PHI NHÂN TÌNH]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X