• Kỹ thuật

    セメンタイト
    Explanation: 炭素と鉄の化合物で、FeC。工具鋼で基本的な炭化物。

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X