• adj

  ぐう - [偶]
  liên tiếp những số chẵn: 偶数の連続
  hai số chẵn liên tiếp: 二つの連続する偶数
  vào ngày (số) chẵn: 偶数日には
  ぐうすう - [偶数]
  được viết bằng các byte số chẵn: 偶数パリティで書き込まれる
  kiểm tra số chẵn: 偶数検査
  giống như là mang những số chẵn: 偶数個の~を持つような
  thứ tự số chẵn: 偶数番目
  ちょうすう - [丁数] - [ĐINH SỐ]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X