• exp

  ねんぶん - [年分] - [NIÊN PHÂN]
  Tương đương với số lương của nửa năm: 半年分の給料に相当する
  Bản báo cáo quỹ vốn chính trị số lượng theo năm là ~: _年分の政治資金報告書

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X