• n

  きすう - [奇数]
  số này là số lẻ: この数は奇数パリティである
  trang số lẻ: 奇数ページ
  vào tháng (số) lẻ: 奇数月に
  điều tra số lẻ: 奇数検査
  đường được đánh số lẻ: 奇数番線

  Kỹ thuật

  オドナンバ
  きすう - [奇数]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X