• n

    ふくすう - [複数]
    Tiến hành nhiều công việc cùng một lúc.: 複数のことを同時に行う

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X