• n

  エイト
  tiến đến con số tám: エイトに進出する
  tám dặm (8 Mile): エイト・マイル
  điệu nhảy tám người: エイトサム

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X