• n, exp

  からまわり - [空回り] - [KHÔNG HỒI]
  Buộc phải chạy không tải động cơ của xe: 車のエンジンを空回りさせる
  Bản ghi đang quay không tải: 空回りしているレコード
  Bắt đầu chạy không tải.: 空回りに終わる

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X