• n

  きせい - [寄生]
  cho sinh vật sống kí sinh trên mình: 生物を寄生させる
  sống kí sinh lên ~: ~に寄生して生きていく
  sống kí sinh vào dạ dày: ~の胃に寄生する
  きせいする - [寄生する]
  sống kí sinh vào ruột non của ~: ~の小腸に寄生する
  sống kí sinh vào rất nhiều loại động vật: たくさんの動物に寄生する
  sống kí sinh lên cá: 魚に寄生する
  sống kí sinh vào cơ thể người: 人体に寄生する

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X