• n

  アドレスちょう - [アドレス帳]
  chọn tên từ sổ địa chỉ: アドレス帳から名前を選択する
  gửi vi-rút qua đường thư điện tử tới tất cả các địa chỉ được liệt kê trong sổ địa chỉ: アドレス帳に載っているすべてのアドレスにウイルスをEメールで送る
  gửi tin nhắn đến tất cả mọi người trong sổ địa chỉ : アドレス帳に載っている人全員にメッセージを送る

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X