• n

  ちょうめん - [帳面]
  ちょうぼ - [帳簿]

  Kinh tế

  かいけいちょうぼ - [会計帳簿]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X