• n

  じょうほうきょく - [情報局]
  chúng tôi đã nhận được những thông tin đầy thuyết phục từ sở thông tin: 我々は情報局から説得力のある情報を得た
  Giám đốc Sở thông tin trung ương: 中央情報局長官
  sở thông tin khí tượng: 気象情報局
  sở thống kê, địa lý và thông tin quốc gia: 国家統計・地理・情報局

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X