• n

  あつりょく - [圧力]
  sức ép về nguồn cung: 供給圧力
  あっぱく - [圧迫]
  sức ép nhất định: 一過性の圧迫
  sức ép từ bên ngoài: 外部圧迫

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X