• exp

  ひょうめんちょうりょく - [表面張力] - [BIỂU DIỆN TRƯƠNG LỰC]
  giảm sức căng bề mặt: 表面張力を減少させる
  nâng sức căng của bền mặt: 表面張力を高める

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X