• exp

  しゅうようのうりょく - [収容能力]
  ていいん - [定員]
  Rạp chiếu bóng này có sức chứa 300 người.: この映画館は定員300名です。
  ようせき - [容積]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X