• n

  りきりょう - [力量]
  ちから - [力] - [LỰC]
  たいりょく - [体力]
  だいりき - [大力]
  きりょく - [気力]
  biết giới hạn sức lực của mình: 自分の気力の限界を知る
  えいき - [英気]
  nghỉ 1 tuần để tĩnh dưỡng hồi phục sinh lực: 1週間の休暇を取って英気を養う
  bồi bổ nguyên khí (để hồi phục sức lực) : 英気を養う〔元気回復のため〕

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X