• n, exp

  うでっぷし - [腕っ節] - [OẢN TIẾT]
  Làm tăng sức mạnh cơ bắp: 腕っ節を増強させる
  em cầu phải tập luyện hơn nữa để phát triển sức mạnh cơ bắp. : あなたはもっと腕っ節をつける必要がある
  わんりょく - [腕力]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X