• n

  じゅうりょく - [重力]
  じゅうりょう - [重量]
  おもみ - [重み]
  lời phát biểu có sức nặng: ~がある発言
  おもさ - [重さ]
  ウエート

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X