• n, exp

  かいけん - [改憲]
  hoạt động nhằm sửa đổi hiến pháp: 改憲に向けた動き
  giải thích những điểm sửa đổi trong hiến pháp: 解釈改憲
  người ủng hộ việc sửa đổi hiến pháp: 改憲論者

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X