• n, exp

  えいぜん - [営繕]
  công ty chuyên làm nghiệp vụ sửa chữa nâng cấp: 営繕会社
  công tác sửa chữa nâng cấp: 営繕作業
  chi phí sửa chữa nâng cấp: 営繕費

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X