• exp

  てんか - [転嫁]
  Bọn họ định đổ lỗi chuyện vượt mức kinh phí cho người tiêu thụ: 彼らは追加経費を消費者に転嫁しようとした
  Đổ trách nhiệm đảm nhận tài chính cho thế hệ tương lai: 将来の世代に財政負担を転嫁している

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X