• n

  リニューアル
  たいしゃ - [代謝]
  さっしん - [刷新]
  こうしん - [更新] - [CANH TÂN]
  Sự đổi mới có tính tạm thời của ~: ~の暫定的更新
  Sự đổi mới tự động của định nghĩa vi-rut: ウイルス定義の自動更新
  Sự đổi mới trong thời kỳ hợp đồng: 契約期間の更新
  こうし - [更始] - [CANH THỦY]
  Chính sách đổi mới (cải cách).: 更始政策
  こうかい - [更改] - [CANH CẢI]
  かいぞう - [改造]
  イノベーション
  Đổi mới về công nghệ: 技術イノベーション
  đổi mới quy trình: プロセス・イノベーション

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X