• n

    どくだん - [独断]
    hành động độc đoán mà không cần tham khảo ý kiến người khác: ほかに意見を求めず独断的な行動をする

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X