• n

  ファンタジー
  イルージョン
  Tôi không ôm ảo tưởng rằng con người thích hòa bình một cách thực sự: 人間は本質的に平和を好むなどという幻想(イルージョン)を私は抱いていない
  イリュージョン
  Phân biệt giữa ảo tưởng và thực tiễn: イリュージョンと現実(げんじつ)を見極める(みきわめる)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X