• n

  アドリブ
  bài diễn thuyết ứng khẩu (khi nói và trình diễn trước công chúng): アドリブの演説
  sự ứng khẩu trong ngoại giao : アドリブ外交

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X