• n

  ねつぼう - [熱望] - [NHIỆT VỌNG]
  Khát khao cháy bỏng có được sự hòa giải vĩnh viễn liên quan đến những vấn đề còn chưa giải quyết với~: ~との未解決問題に関する永続的和解を熱望する
  Các thế lực bên ngoài ao ước có được những đồng minh tương ứng.: 外側の列強は順応性のある同盟国を熱望していた

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X