• n, exp

  ききゃく - [棄却]
  vật chứng bác bỏ lời tố cáo: 棄却物資
  tỷ lệ bác bỏ: 棄却率
  bác bỏ yêu cầu: 請求の棄却
  bác bỏ lời công tốc: 公訴棄却
  bác bỏ đơn kháng án (kháng cáo): 控訴棄却

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X