• exp

    しなぎれ - [品切れ]
    khả năng bán hết ngay số hàng hóa này là rất cao: この製品はすぐ品切れになってしまう可能性が高いです

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X