• exp

  ダンピング
  とくばい - [特売]
  やすうり - [安売り]
  Những món hàng ế ẩm kia sẽ phải được bán rẻ thôi.: この売れ残り商品は安売りしなくてはならないだろう

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X