• n

  へいおん - [平穏]
  chúc mọi người bình yên vô sự: 皆さんの平穏を願う
  おちつき - [落ち着き]
  おちついた - [落ち着いた]
  mang lại cảm giác bình yên cho...: (人)に落ち着いた感じを与える
  あんねい - [安寧]
  phá vỡ sự bình yên của xã hội: 社会の ~ を乱す

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X