• n, exp

    きわみ - [極み]
    sự bất hạnh tột độ (tột cùng): 悲嘆の極み

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X