• Kỹ thuật

  ピックアップ
  Category: 溶接
  Explanation: 重ね抵抗溶接における電極先端の汚損。

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X