• n, exp

  げきつい - [撃墜]
  Sự bắn rơi máy bay: 飛行機の撃墜
  Chết do máy bay phản lực bị bắn rơi: ヘリコプター撃墜により死亡する
  Được ai đó cho phép bắn rơi máy bay địch: (人)から敵機撃墜の許可を得る

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X