• n

  ほそく - [補足]
  ほじゅう - [補充]
  ほけつ - [補欠]
  thi bổ sung: 補欠試験
  ほきゅう - [補給]
  bổ sung dinh dưỡng: 栄養補給
  じゅうそく - [充足]

  Kỹ thuật

  ついか - [追加]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X