• n

  もうら - [網羅]
  ほうがん - [包含]
  ないほう - [内包] - [NỘI BAO]
  Toán nội hàm: 内包演算子
  がんゆう - [含有]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X