• n

  へんどう - [変動]
  sự biến động của vật giá: 物価の変動
  うごき - [動き]
  Sự biến động của cuộc đời quá nhiều khiến tôi khó thích nghi.: 世の中の動きが激しくてとてもついていけない

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X