• n

  こうじん - [幸甚]
  かんしゃ - [感謝]
  bày tỏ lòng biết ơn chân thành: 心からの感謝(の気持ち)を示す
  biết ơn trước sự rộng lượng của ai: (人)の寛大さに対する感謝
  biết ơn từ tận đáy lòng: 心の底からの感謝

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X