• n

  ちゃくふく - [着服]
  Cô ta bị đuổi việc do biển thủ tiền của cửa hàng.: 彼女は店の金の着服で解雇された。
  おうりょう - [横領]
  Anh ta đang bị nghi ngờ biển thủ của công.: 彼は公金横領の疑いが持たれている。

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X