• n, exp

  アドリブ
  bài diễn thuyết ứng khẩu (khi nói và trình diễn trước công chúng): アドリブの演説
  có rất nhiều ứng biến sáng tạo trong bộ phim đó: その映画にはアドリブの部分がたくさんある
  sự ứng khẩu trong ngoại giao : アドリブ外交

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X